Vi xử lý

Intel Core i5-7640X

6.638.500 đ

AMD Ryzen 3 1200

2.710.000 đ

AMD Ryzen 3 1300X

3.390.000 đ

AMD Ryzen 3 2200G

2.700.000 đ

AMD Ryzen 5 1400

4.400.000 đ

AMD Ryzen 5 1500X

4.850.000 đ

AMD Ryzen 5 1600

5.500.000 đ

AMD Ryzen 5 1600X

6.250.000 đ

AMD Ryzen 5 2400G

4.480.000 đ

AMD Ryzen 7 1700

8.190.000 đ

AMD Ryzen 7 1700X

9.990.000 đ

AMD Ryzen 7 1800X

14.999.000 đ

Intel Core i3-7100

2.750.000 đ

Intel Core i3-7300

3.844.500 đ

Intel Core i3-7320

4.119.500 đ

Intel Core i3-7350K

4.284.500 đ

Intel Core I3-8100

2.960.000 đ

Intel Core I3-8350K

4.490.000 đ