Oculus Quest có thể được thử nghiệm hỗ trợ sử dụng nền tảng OpenXR

19/05/2020
Oculus Quest có thể được thử nghiệm hỗ trợ sử dụng nền tảng OpenXR

Oculus Quest có thể được thử nghiệm hỗ trợ sử dụng nền tảng OpenXR

Các nhà lập trình game nền Android cho Oculus Quest từ bây giờ đã có thể sử dụng thử nghiệm nền tảng OpenXR thay vì chỉ dùng Oculus Mobile API

Oculus Quest là mẫu kính thực tế ảo độc lập do Oculus, một công ty con của Facebook sản xuất sử dụng một phiên bản tùy biến của Android do công ty tự phát triển, thế nên từ trước đến nay các lập trình viên game nền Android phải sử dụng các tập lệnh Oculus Mobile API để xây dựng các phần mềm của mình. Thế nhưng ngay từ bây giờ, cộng đồng lập trình viên đã có thể “thử nghiệm” sử dụng OpenXR khi lập trình game cho Oculus Quest.

Hệ kính Oculus Rift S cũng sẽ được cập nhật để hỗ trợ OpenXR và ngay cả dịch vụ game hàng đầu hiện nay trên PC là SteamVR cũng đã hỗ trợ nền tảng này. Chính vì thế mà sau này khi lập trình game đa nền tảng, lập trình viên có thể chỉ cần sử dụng duy nhất một hệ tập lệnh mà thôi.

Cần phải làm rõ để phân biệt một chút rằng OpenXR khác biệt với OpenVR, vốn tích hợp trong nền tảng game SteamVR trên PC và chỉ hoạt động với duy nhất nền tảng này mà không hỗ trợ các hệ kính thực tế ảo độc lập chạy trên nền Android như Oculus Quest.

OpenXR là một tiêu chuẩn mở dành cho các thiết bị VR/AR do nhóm Khronos, một tổ chức tiêu chuẩn hình ảnh công nghiệp phi lợi nhuận phát triển. Nhóm này đang làm việc với hầu hết các hãng lớn hiện nay trong lĩnh vực thực tế ảo để tạo ra một bộ nền tảng phát triển phần mềm thống nhất và dễ sử dụng cho các lập trình viên.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: