MUA NGAY MÁY BỘ TPC - STORM GIÁ CỰC "SỐC"

Trở thành những người đầu tiên ẵm về máy bộ TPC - Storm với giá trị chỉ 22,000,000 VND!

Cấu hình chi tiết:

⚡️ MAINBOARD: 𝐆𝐈𝐆𝐀𝐁𝐘𝐓𝐄 𝐁𝟑𝟔𝟓𝐌 𝐀𝐎𝐑𝐔𝐒 𝐄𝐋𝐈𝐓𝐄
⚡️ CPU: 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗜𝟳 𝟴𝟳𝟬𝟬
⚡️ RAM: 𝐊𝐈𝐍𝐆𝐒𝐓𝐎𝐍 𝐇𝐘𝐏𝐄𝐑𝐗 𝐅𝐔𝐑𝐘 𝟐𝐗𝟖𝐆𝐁 𝐃𝐃𝐑𝟒 𝟐𝟔𝟔𝟔𝐌𝐇𝐳
⚡️ SSD: 𝗪𝗗 𝗕𝗟𝗨𝗘 𝗦𝗡𝟱𝟬𝟬 𝗡𝗩𝗠𝗘 𝗠.𝟮 𝟮𝟮𝟴𝟬 - 𝟮𝟱𝟬𝗚𝗕
⚡️ VGA: 𝗣𝗔𝗟𝗜𝗧 𝗚𝗘𝗙𝗢𝗥𝗖𝗘 𝗥𝗧𝗫 𝟮𝟬𝟲𝟬 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗠𝗫 𝟲𝗚𝗕
⚡️ PSU: 𝐂𝐎𝐎𝐋𝐄𝐑𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐌𝐖𝐄 𝟓𝟓𝟎 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐕𝟐
⚡️ CASE: 𝐓𝐄𝐂𝐖𝐀𝐑𝐄 𝐍𝐄𝐗𝐔𝐒 𝐌 - 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊/𝐑𝐄𝐃

Đặt mua tại: http://bit.ly/2kY7Izg

popup

Số lượng:

Tổng tiền: