028 6271 3848 - 097 871 3848

Led - Điều khiển

Led - Điều khiển

Hiển thị 1 đến 7 trong 7 (1 Trang)

Aigo

Aigo MAGICAL LIGHT BAR

rating

450.000đ

..

Corsair

CORSAIR LighTing Node Pro

rating

1.590.000đ

..

NZXT

NZXT AER RGB 2 TRIPLE STARTER 120MM

rating

3.790.000đ

DimensionsAer RGB 2 120mm: 120 x 120 x 26mmAer RGB 2 140mm: 140 x 140 x 26mmHUE 2 Controller: 76 x 100 x 15mmWeightAer RGB 2 120mm: 187gAer RGB 2 140mm: 222gHUE 2 Controller: 741gMaterial(s)Aer RGB 2:..

NZXT

NZXT AER RGB 2 TWIN STARTER 120MM

rating

2.915.000đ

DimensionsAer RGB 2 120mm: 120 x 120 x 26mmAer RGB 2 140mm: 140 x 140 x 26mmHUE 2 Controller: 76 x 100 x 15mmWeightAer RGB 2 120mm: 187gAer RGB 2 140mm: 222gHUE 2 Controller: 741gMaterial(s)Aer RGB 2:..

NZXT

NZXT HUE Plus

rating

1.505.000đ

..

NZXT

NZXT HUE+ Extension Kit

rating

510.000đ

..

NZXT

NZXT Internal USB Hub

rating

505.000đ

..

Hiển thị 1 đến 7 trong 7 (1 Trang)